Trouw

Op 14 sept. 2009 ferskynde yn de rubryk 'Naschrift' yn deiblêd Trouw in libbensbeskriuwing:

"De enige liefde die Tony Feitsma heeft gekend, was het Fries. Daarvoor moest alles wijken. Ze werd een monument van de frisistiek. Wie bij Tony Feitsma op bezoek kwam moest zelf de koffie zetten. Want tijd in de keuken vond ze verloren tijd. Praten met het bezoek, dat was wel interessant. Vooral als het over taal ging. Taal was haar leven."

de fierdere tekst, troch Frans Dijkstra, is hjir te lêzen.